pl en de
 

Przykładowe działania

DrMax - jedna z czterech największych sieci aptecznych w kraju wybrała nas do obsługi programu "Bliżej Ciebie". Zajmujemy się wprowadzaniem i zarządzaniem bazą uczestników (w oparciu o platformę Data Hawk) a także kontrolowaniem spływu danych z POS.
Zapewniamy NEKK kompleksową obsługę w zakresie danych osobowych. NEKK realizuje wiele akcji o charakterze B2B oraz B2C o zróżnicowanym charakterze. Nasze działania dotyczą zarówno tworzenia rozwiązań informatycznych a także obsługi spływu danych, digitalizacji i zarządzania bazami danych. Zapewniamy również wsparcie merytoryczne.
Ta rozpoznawalna w całym kraju sieć sklepów prowadzi duży program partnerski dla swoich klientów. Zapewniamy obsługę sływu danych oraz wprowadzamy dane uczestników do systemu Data Hawk.
Przygotowaliśmy "Galerię Malta" do wykorzystywania danych obsobowych w działalności, opracowując dokumentację bezpieczeńśtwa danych osobowych. Wspieramy ją na bieżąco w prowadzonych działaniach oraz zapewniamy bezpieczny hosting danych z wykorzystaniem platformy Data Hawk.
Na potrzeby działań firmy opracowaliśmy wymaganą przepisami dokumentację bezpieczeństwa danych osobowych. W ramach stałej wpsółpracy zapewniamy bezpieczny hosting danych na platformie Data Hawk oraz wspieramy Zdrovit swoim know-how.