pl en de
 

Dofinansowanie

E-Data Systems 

Dotacje na innowacje!
Inwestujemy w waszą przyszłość!

E-DATA SYSTEMS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu zrealizował projekt pt.:

 

„Stworzenie internetowej platformy do zarządzania bazami danych związanymi z procesami promocyjnymi i sprzedażowymi MSP”

 

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.1.

W wyniku realizacji projektu stworzona została platforma cyfrowa Data Hawk oferująca innowacyjną e-usługę zarządzania bazami danych przez internet.

Data Hawk to nowoczesne narzędzie wspierające działania marketingu bezpośredniego dedykowane dla MSP. DH porządkuje spływ danych oraz ułatwia ich analizę i wykorzystywanie.

 
Projekt został zrealizowany w okresie 01.04.2010 – 30.06.2011.
 
Więcej informacji na temat zrealizowanego projektu można uzyskać od Pana Krzysztofa Kopczyńskiego
 
Więcej informacji na temat dotacji unijnych można uzyskać:
 
www.europa.eu | www.poig.gov.pl | www.mrr.gov.pl
www.mswia.gov.pl | www.parp.gov.pl

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ 
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO