pl en de
 

Zarządzanie bazami danych

Zarządzając bazami danych klienta przejmujemy obowiązki nakładane przez prawo (szczególnie te dotyczące kontroli i zabezpieczenia).

W ramach zarządzania bazą danych zapewniamy:

 • Bezpieczny hosting baz danych na własnych serwerach,
 • Włączenie baz danych do systemu kopii zapasowych on- i off-site,
 • Autorską rozbudowaną aplikację online do pracy z danymi (DataHawk),
 • Magazynowanie danych w formie papierowej,
 • Czyszczenie baz danych (słownikowanie, uzupełnianie oraz deduplikację),
 • Usługi certyfikowanego niszczenia danych osobowych.

Nasze zabezpieczenia pozwalają nam zarządzać bazami danych o dowolnym charakterze – również zawierającymi dane wrażliwe.

Wprowadzanie danych (Budowanie baz danych)

Jesteśmy także jedną z niewielu firm zajmujących się wprowadzaniem danych (data entry) czyli przenoszeniem danych z formy papierowej do cyfrowej. W ramach działań operatorów oferujemy:

 • Ręcznie wprowadzamy dane (np. z formularzy, ankiet, kuponów konkursowych, faktur),
 • Weryfikujemy spełnienie wymagań akcji (sprawdzanie dowodów zakupu, ilości punktów, kodów itp.),
 • Wynajmujemy skrytki pocztowe wraz z odbiorem,
 • Odbieramy przesyłki kurierskie,
 • Raportujemy spływ i jakość danych.